Analys- och utvärderingsplan

En gång per år publicerar Tillväxtanalys sin analys- och utvärderingsplan för de kommande tre åren. Här kan du se vilka vi studier vi planerar att genomföra, både större tematiska sådana, enskilda studier, effektutvärderingar, metodutvecklingsprojekt och lägesbedömningar.

Ta del av vår analys- och utvärderingsplan för perioden 2023–2025. Pdf, 1.1 MB.

Analys-och utvärderingsplanen tas fram i dialog med olika departement, myndigheter, vårt vetenskapliga råd och andra externa experter. Enligt vår instruktion ska vi utvärdera, analysera och redovisa effekterna av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling.

- Våra analyser och utvärderingar ska ge regeringen möjlighet att ompröva, utveckla och effektivisera tillväxt- och näringspolitiken. Vi måste adressera såväl aktuella frågor som långsiktiga utmaningar. Jag tycker vi har träffat rätt med fokus både på aktuella frågor som energi och näringslivets omställning och långsiktiga analyser kopplade till bland annat innovation, strukturomvandling och globala värdekedjor, säger Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys.

Om du har några tankar och idéer om vad vi kan studera framöver, mejla till oss på info@tillvaxtanalys.se.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev