Vi vägleder rapportering om statsstöd

En del av vårt uppdrag är att ge tillgång till EU:s uppgifter om statligt stöd - de offentliga medel som betalas ut för att stötta näringsverksamheter. Informationen ger allmänheten och olika intressenter möjlighet att se vilka företag som har tagit emot statsstöd, hur mycket och för vilka ändamål. Vi på Tillväxtanalys vägleder också myndigheter i rapporteringen av statsstöd.

Mer om statsstöd

Här hittar du mer information om statsstöd och länkar till upphandlingsmyndigheten, EU-kommissionen och till lagar och förordningar som gäller statsstöd.

Läs om statsstöd
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev