Näringslivets gröna omställning

Illustration av grön omställning

För att tillväxten ska vara hållbar behöver stora delar av näringslivet ändra hur de producerar och bedriver sin verksamhet. Statens roll är viktig vid dessa gröna omställningsprocesser. De tekniker som behövs för omställningen är ibland kapitalintensiva och har en lång teknisk livslängd. Det spär på företagens redan höga marknadsrisker vid investeringar i hållbar miljöteknik, inte minst i den för Sverige viktiga basindustrin.

Omställningen är beroende av att miljörisker kan hanteras i hela leverantörskedjan, som numera går över nations- och branschgränser. Inom det här studieområdet analyserar vi näringslivets utsatthet för dessa risker samt vilken roll staten kan ha för att hantera dem. Vi analyserar också statens roll i omställningen till en basindustri med cirkulär och resurseffektiva materielsystem.

Inom det här studieområdet hittar du studier och kunskapsprojekt med koppling till:

  • Globala värdekedjor
  • Miljölagstiftning
  • Hållbarhetsrisker
  • Klimatomställning
  • Innovationskritiskt material
  • Cirkulär ekonomi
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev