Näringslivets kapitalförsörjning

Illustration av studieområdet näringslivets kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna starta och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras. Staten gör därför insatser som stärker försörjningen av kapital till företagen. En viktig fråga för tillväxtpolitiken är hur dessa insatser kan genomföras så effektivt som möjligt för att stimulera tillväxt.

Statens påverkan på företagens kapitalförsörjning är både direkt och indirekt. Direkt genom statliga bolag och stiftelser som tillhandahåller lån och riskkapital. Indirekt genom reformer och insatser som främjar privata investeringar.

Inom detta studieområde hittar du studier och kunskapsprojekt inom:

  • Riskkapital/ Venture Capital
  • Saminvesteringsfonder
  • Gröna fonder, holdingfonder, selektiva stöd
  • Företagslån (Lånefinansiering)
  • Regional näringslivsutvecklingtest

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev