Sveriges strukturomvandling

Illustration av studieområdet strukturomvandling

Ekonomin omvandlas i takt med nya förutsättningar och utmaningar som en följd av samhällsutvecklingen. Det innebär att resurser flyttar från en del av ekonomin till en annan. Förmågan till denna strukturomvandling är viktig för näringslivets dynamik och tillväxt.

Faktorer som påverkar är globala trender såsom digitalisering, förändrad demografi, klimatomställning och en avtagande internationalisering.

Inom det här studieområdet bygger vi kunskap om näringslivets strukturomvandling och vad som påverkar den. Syftet är att bidra med kunskap om hur staten kan arbeta för att främja en hållbar och långsiktig tillväxt.

Under studieområdet Strukturomvandling hittar du studier och kunskapsprojekt inom dessa områden:

  • Digitalisering
  • Nedläggningar
  • Produktivitet
  • Nystartade företag
  • Konkurser
  • Kvinnors företagande
  • Hållbar utvinning (gruvnäring)
  • Life science


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev