Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av den kunskap vi som tillgängliggör via vår webbplats. Här redogör vi för redan kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister till oss. Vi arbetar aktivt för att åtgärda kända brister.

Kända tillgänglighetsbrister

 • Sidan saknar alternativet att kunna navigera sig fram genom en webbkarta.
 • Det finns dokument (pdf:er) som inte är tillgängliga.
 • Det förekommer olika sidor med samma sidtitel.
 • Sidan "Press & nyheter" innehåller en IFrame som inte är korrekt uppmärkt, vilket kan leda till problem för dig som använder skärmläsare.
 • Det finns sidor som inte anpassar sig fullt ut till storleken på skärmen och kräver att du skrollar i både sidled och höjdled.
 • Alternativa texter saknas på en del bilder och diagram.
 • Sidan använder några ikoner som inte uppfyller kraven vad det gäller färgkontraser.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Vi vill alltid bli bättre. Om du upptäcker tillgänglighetsproblem, berätta det för oss.
Hör även av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig.

Du kan mejla eller ringa oss. Vi svarar normalt inom tre arbetsdagar.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning 2024

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har gjort en förenklad granskning av Tillväxtanalys webbplats där man använt sig av ett automatiskt verktyg.

 • Brister i brödtexter och rubriker har åtgärdats för tydligare innehållsstruktur och logisk läsordning.

Granskning 2022

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har granskat Tillväxtanalys webbplats med anledning av lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Efter granskningen har åtgärder gjorts på webbplatsen som förbättrar tillgängligheten..
 • Ytterligare redaktionellt arbetet återstår som kommer att bidra till ytterligare förbättringar.

Granskning 2020

Tillgänglighetsexperter på företaget Funka har gjort en oberoende granskning av tillvaxtanalys.se. Granskningen gjordes i juli 2020. Funkas grankning av tillvaxtanalys.se Pdf, 5 MB.

 • Sedan granskningen utfördes har vi åtgärdat de flesta av Funkas prioriterade åtgärdsförslag.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG Länk till annan webbplats.

Lagen om tillgänglighet

Här kan du läsa mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG:

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2023-07-10.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua