Seminarier

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra kommande seminarier. Du hittar också tillgänglig dokumentation från tidigare seminarier.

Genomförda seminarier

Seminarium 2/2

Vad innebär klimattullar för klimatet och världshandeln?

EU blir först i världen med att införa klimattullar på import av varor i och med att man höjer klimatmålen i 55-procentsprogrammet. Förslaget diskuterades utifrån olika aspekter på ett seminarium den 2 februari.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
2
februari
Seminarium 17/1

Företagsstöd under pandemin – lärdomar inför framtida kriser

Delar av svenskt näringsliv drabbades hårt av coronapandemins effekter. Flera ekonomiska stöd till svenska företag sattes därför in. Men hade alla företag samma möjligheter att ta del av stöden? Vilka branscher fick mest? Och hur påverkades konkurser och sysselsättning av stöden?

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
17
januari
Restaurang under pandemin
Seminarium 7/12

Unikt möte med Ekonomipristagare Paul R. Milgrom

Den 7 december bjöd Tillväxtanalys och Kungl. Vetenskapsakademien in till en dialog om hur auktioner kan användas för klimatomställning och digitalisering.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
7
december
Seminarium 6/10

Vilken effekt har den Europeiska regionala utvecklingsfonden för svenska företag?

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en viktig del i det europeiska arbetet för att stärka en hållbar och regional utveckling. I Sverige har ERUF genomförts i åtta regionala och ett nationellt program under perioden 2014–2020.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
6
oktober
Seminarium 15/9

47 förslag för näringslivets klimatomställning

Tillväxtanalys presenterar underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
15
september
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev