Seminarier

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra kommande seminarier. Du hittar också tillgänglig dokumentation från tidigare seminarier.

Kommande seminarier

Seminarium 27/9

Seminarieserie: Ekonomiska kriser – i tid och rum

De senaste åren har präglats av såväl långsamma som hastigt uppkomna kriser. De har påverkat ekonomin på global-, nationell- och regional nivån. Under hösten bjuder vi in till en seminarieserie för att lyfta fram och diskutera hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället.

Läs mer och anslut dig till webbinariet
Splash ikon för bakgrund på datum
27
september
Någon betalar med betalkort

Genomförda seminarier

Seminarium 15/9

Bör Sverige anamma Tysklands näringspolitiska strategi för att stärka konkurrenskraften i elintensiv industri?

Hur konkurrenskraften i elintensiv industri ska kunna bevaras är en nyckelfråga för vårt näringsliv och för hela samhällsekonomin. Tillväxtanalys har undersökt frågan i en ny studie, där vi granskat förutsättningarna för elintensiv industri i Sverige och Tyskland.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
15
september
Herobild
Seminarium 19/6

Vad kan staten göra för att underlätta regioners omställningsförmåga?

När stora varsel och uppsägningar drabbar en kommun eller region leder det många gånger till oro för framtiden. Det krävs snabba åtgärder för att lindra negativa konsekvenser, ställa om och hitta nya lösningar.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
19
juni
Herobild
Seminarium 2/2

Vad innebär klimattullar för klimatet och världshandeln?

EU blir först i världen med att införa klimattullar på import av varor i och med att man höjer klimatmålen i 55-procentsprogrammet. Förslaget diskuterades utifrån olika aspekter på ett seminarium den 2 februari.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
2
februari
Herobild
Seminarium 17/1

Företagsstöd under pandemin – lärdomar inför framtida kriser

Delar av svenskt näringsliv drabbades hårt av coronapandemins effekter. Flera ekonomiska stöd till svenska företag sattes därför in. Men hade alla företag samma möjligheter att ta del av stöden? Vilka branscher fick mest? Och hur påverkades konkurser och sysselsättning av stöden?

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
17
januari
Restaurang under pandemin
Seminarium 7/12

Unikt möte med Ekonomipristagare Paul R. Milgrom

Den 7 december bjöd Tillväxtanalys och Kungl. Vetenskapsakademien in till en dialog om hur auktioner kan användas för klimatomställning och digitalisering.

Läs mer här
Splash ikon för bakgrund på datum
7
december
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev