Ett stort industriförråd där det finns några röda lådor

Industrins sårbarhet för globala leveransstörningar

Den 19 oktober sändes del två i Tillväxtanalys digitala seminarieserie om ekonomiska kriser. Seminariet lyfte fram frågan om industrins sårbarhet för globala leveransstörningar utifrån en empirisk studie av effekterna av coronapandemin 2020. Håkan Nordström, ekonomie doktor och analytiker vid Tillväxtanalys presenterar studien.

Vilken betydelse hade riskspridningen i importen för utfallet under pandemin? Vilka åtgärder har industrin vidtagit för att minska sårbarheten inför kommande kriser?

Frågorna ställs i ljuset av den internationella policydebatten att världshandeln har blivit mer riskfylld och att en omläggning av handeln till länder som ligger närmare geografiskt och politiskt – så kallad ”friend-shoring” - är nödvändig. En utveckling som sannolikt skulle kosta mer än den smakar för den svenska ekonomin som är starkt handelsberoende.

När: 19 oktober klockan 13.00
Medverkande: Håkan Nordström, ekonomie doktor och analytiker, Tillväxtanalys
Moderator: Peter Frykblom, chefsekonom, Tillväxtanalys

Tillväxtanalys seminarieserie

Under hösten bjuder vi in till seminarieserien Ekonomiska kriser - i tid och rum för att lyfta fram och diskutera hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället. Seminarieserien tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och belyser kriser ur framförallt två perspektiv:
- Vad kännetecknar en ekonomi med hög motståndskraft? Hur kan vi uppnå en sådan ekonomi och vilka avvägningar innebär detta?
- Vilka effekter på svensk ekonomi och svenskt näringsliv har vi sett i tidigare kriser och hur kan vi hantera dessa?

Kommande seminarier

 • 25 oktober klockan 13.00
  Ekonomiska kriser: vad vet vi om orsaker och effekter i det långa förloppet
  Lars Magnusson, professor emeritus, Uppsala universitet
 • 17 november klockan 10.00
  Resilienta regionala ekonomier
  Martin Henning, professor, Göteborgs universitet
 • 6 december klockan 13.00
  Paneldiskussion


Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev