Herobild

Resilienta regionala ekonomier

Fredag den 17 november klockan 10.00 är sändes del fyra i Tillväxtanalys digitala seminarieserie om ekonomiska kriser. Martin Henning, professor vid Göteborgs universitet medverkade och talade om resilienta regionala ekonomier.

Ett genomgående drag hos ekonomiska kriser är att de har omisskännliga regionala dimensioner, både på lång och kort sikt. Tillfälliga konjunkturnedgångar kan vara nog så besvärliga, men tidvis blir kriser också katalysatorer för regionala omvandlingskrafter som verkar i decennier.

Martin Henning tar i seminariet fasta på de regionalekonomiska konsekvenserna av svenska (regionala) kriser, av begränsad eller vittomfattande natur, sedan 1970-talets strukturkriser. Med hjälp av forskningslitteraturen om regional resiliens tolkas krisförloppen; finns det något som verkar göra regionala ekonomier mer resiliens i vår tid?

När: 17 november, klockan 10.00
Medverkande: Martin Henning, professor vid Göteborgs universitet
Moderator: Peter Frykblom, chefsekonom, Tillväxtanalys

Tillväxtanalys seminarieserie

Under hösten bjuder Tillväxtanalys in till seminarieserien Ekonomiska kriser - i tid och rum för att lyfta fram och diskutera hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället. Seminarieserien tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och belyser kriser ur framförallt två perspektiv:
- Vad kännetecknar en ekonomi med hög motståndskraft? Hur kan vi uppnå en sådan ekonomi och vilka avvägningar innebär detta?
- Vilka effekter på svensk ekonomi och svenskt näringsliv har vi sett i tidigare kriser och hur kan vi hantera dessa?

Kommande seminarium

  • 6 december klockan 13.00
    Paneldiskussion


Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev