Herobild

Hur lyckas vi med en konkurrens­­kraftig klimatomställning?

Den 8 maj sände Tillväxtanalys ett webbinarium för att diskutera hur näringsliv och stat kan växeldra för en konkurrenskraftig klimatomställning. Hur kan det frivilliga nätverket Science Based Targets Initiativ (SBTI) bidra till en effektiv klimatomställning i linje med Parisavtalet och de svenska klimatmålen? Vad är statens respektive företagens roll och ansvar? var några av frågorna som diskuterades.

Se webbinariet i efterhand

Videon är tillgänglig till och med den 27 maj 2024.

Science Based Targets Initiative är ett frivilligt initiativ som hjälper företag att sätta klimatmål som är i linje med Parisavtalets mål. Idag är över 4000 företag med i nätverket globalt. Företagen finns inom många olika branscher även om majoritet återfinns inom tillverkningsindustrin. För många av företagen är SBTI en kvalitetsstämpel på att de tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Ett annat motiv är att framstidssäkra verksamheten och genomföra åtgärder de bedömer nödvändiga i god tid.

I samband med webbinariet släppte Tillväxtanalys rapporten Samverkan för en konkurrenskraftig klimatomställning” som har analyserat SBTI

Rapporten presenterades av Eva Alfredsson, analytiker och rapportförfattare. Därefter följde samtal och en frågestund.

Medverkande

  • Tillväxtanalys generaldirektör Sverker Härd hälsade välkommen
  • Eva Alfredsson, analytiker, Tillväxtanalys
  • Helena Söderqvist, senior rådgivare, 2050
  • Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Moderator var Peter Frykblom, chefsekonom,Tillväxtanalys.

Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev