Utlandsbaserad omvärldsbevakning

Tillväxtanalys ansvarade till och med 2016 för utlandsbaserad omvärldsbevakningen inom tillväxt-, innovations-, forsknings- och utbildningspolitiken. Verksamheten har nu flyttat till Näringsdepartementet.

I de länder där Tillväxtanalys hade utlandsverksamhet utanför Europa fungerade myndigheten som Office of Science and Innovation vid de svenska ambassaderna.

Verksamheten bedrevs genom de utlandskontor som (2016) fanns i Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington samt vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm. Tidigare fanns även kontor i Los Angeles och i Bryssel.

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet hade tre roller:

  1. Omvärldsbevakning
  2. Alliansbyggande
  3. Operativt stöd

Här finns omvärldsbevakningen från utlandskontoren samt Europabevakningen arkiverad. En stor del av bevakningen finns även i publikationsformen Svar direkt, som finns här.

Kortrapporter per land

Brasilien
Indien
Japan och Sydkorea
Kina
USA
Europa

Kortrapporter 2011–2016