Studieområde: Strukturomvandling

Främja kvinnors företagande

– utvärdering av affärsutveckling för aktiva företag

Tillväxtanalys har utvärderat Affärsutvecklingsprojekten inom Främja kvinnors företagande. Utvärderingen avser effekter på tillväxt och överlevnad för aktiva företag som deltagit i projekt som avslutades senast år 2012. Vi finner att deltagande företag har en högre överlevnadsgrad och ett ökat förädlingsvärde två år efter avslutat program jämfört med liknande företag som inte deltagit.

Affärsutvecklingsprojekten inom Främja kvinnors företagande har positiva effekter på överlevnad och förädlingsvärde för deltagande företag två år efter avslutat program.

Inledning

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera insatser inom ramen för Främja kvinnors företagande. Tillväxtverket fick 45 miljoner kronor per år under åren 2011–2014 för att medfinansiera affärs- och innovations­utvecklingsprojekt. Syftet med projekten var att bidra till ökat nyföre­tagande och tillväxt i företag som drevs av kvinnor. Denna studie är begränsad till att utvärdera effekter av insatserna för målgruppen Kvinnor som har företag och vill att de ska växa.

Metod

Utvärderingen avser effekter på tillväxt och överlevnad i företag som deltagit i projekt som avslutades senast år 2012. Deltagande företag jämförs med företag som inte deltagit i något affärsutvecklings­projekt, men som i övrigt är lika de deltagande företagen. Vi jämför de deltagande företagen med liknande företag, oberoende av företags­ledaren kön eftersom vi bedömer att det är mer relevant att jämföra med andra företag som företaget konkurrerar med, inte bara andra företag som drivs av kvinnor.

Resultat

Vi finner signifikanta positiva effekter på förädlingsvärde och över­levnad. De deltagande företagen har i genomsnitt 9 procent högre förädlingsvärde och 7 procent större sannolik­het att vara aktivt två år efter avslutat program. Större delen av effekten från programmen är till följd av en ökad produktivitet. Företag som deltagit har 7 procent högre tillväxt i förädlingsvärde, efter att vi kontrollerat för en ökad användning av produktions­faktorer. Vi finner inga signifikanta skillnader avseende tillväxt i produktionsvärde, sysselsättning och huvudsysselsättning mellan de deltagande företagen och jämförelseföretagen.

Rekommendationer och framtida studier

Studien begränsas av att kopplingen mellan projekt och deltagare inte har så hög kvalitet som skulle vara önskvärt. Om varje deltagare entydigt kunde kopplas till en projektbe­skrivning och en tidpunkt för deltagande skulle det vara möjligt att jämföra olika typer av projekt­aktiviteter, till exempel rådgivning och nätverksaktiviteter, eller jämföra effekterna av långa respektive korta projekt.

En utvärdering av affärsutvecklingsprogrammen med en längre uppföljningsperiod och fler deltagande företag kommer att genomföras under 2018.

Främja kvinnors företagande – utvärdering av affärsutveckling för aktiva företag

Serienummer: PM 2016:15

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev