lastfartyg

Studieområde: Internationalisering

Genomförandet av Smart City Sweden

Vi har utvärderat Energimyndighetens genomförande av projektet Smart City Sweden 2018–2021. Syftet med projektet var att öka exporten av svenska lösningar och innovationer för att främja hållbara städer.

Vi har utvärderat tre huvudsakliga moment:

  • uppdragets målformulering
  • utvecklandet av demonstrationsplattformen
  • projektets arbete med affärsutveckling

Utvärderingen bygger på dokumentstudier och intervjuer med såväl aktörer inom uppdraget som med deltagande företag.

Framåtblickande reflektioner

Vår övergripande bild är att Energimyndigheten och IVL, svenska miljöinstitutet, i allt väsentligt har arbetat strukturerat i utvecklandet av demonstrationsplattformen Smart City Sweden. I rapporten presenterar vi några iakttagelser som Energimyndigheten och Regeringskansliet kan värdera vid en eventuell fortsättning på uppdraget:

  • Tydligare fokus på att undanröja hinder för export och ökade utländska investeringar i hållbara lösningar. Inför eventuella framtida liknande projekt förespråkar vi att projektet föregås av en analys kring behovet av en statlig insats.
  • Mer koncis målformulering i uppdragsbeskrivningen. Detta för att klarlägga uppdragsgivarens förväntade effekt av insatsen: Vilket är det överordnade målet för projektet, hur ser målhierarkin ut, och hur kan det bedömas om projektet varit lyckat?
  • Större involvering av deltagande företag. Det hade sannolikt bidragit till ökad motivation.

Genomförandet av Smart City Sweden

Serienummer: PM 2022:06

Diarienummer: 2018/067

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua