Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Strukturomvandling

Förutsättningar för alternativ cementförsörjning i Sverige

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag har vi kartlagt och analyserat Sveriges framtida efterfrågan på cement, vilka alternativa källor som finns och hur de logistiska förutsättningarna för import av cement ser ut.

Rapporten belyser effekter och merkostnader som uppstår om kalkstensbrytningen eller cementproduktionen i Slite ska ersättas. Vi pekar också på åtgärder som staten och privata aktörer kan behöva vidta om dessa situationer uppstår.

Kartläggning i samverkan med experter

Tillväxtanalys rapport är resultatet av ett samarbete med fem andra myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, SGU och Trafikverket. Ytterligare ett stort antal organisationer har bidragit med expertkunnande och granskning av underlag och beräkningar.

– Resultatet av vårt gemensamma arbete är en tydligare bild av alternativen till en fortsatt kalkstensbrytning eller cementproduktion i Slite, säger Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys.

Effekter av nedsatt försörjning

I slutrapporten ”Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import” presenteras konsekvenser av tre olika scenarier för minskad eller upphörd produktion i Slite på Gotland:

– På kort sikt beror effekterna av ett eventuellt stopp av kalkstensbrytningen i Slite i stor utsträckning på vilka möjligheter Cementa har att etablera en alternativ försörjning. En nedsatt cementförsörjning får negativa konsekvenser för svenskt samhällsbyggande och den svenska ekonomin konstaterar Carl Wadell.

Förslag på åtgärder

Tillväxtanalys presenterar i rapporten förslag på åtgärder till regeringen för att möjliggöra och underlätta import eller alternativ inhemsk försörjning av kalksten, klinker och cement:

  • Undanröj hinder för import
  • Undvik lagändringar som kan hämma import
  • Överväg satsning på ökad provningskapacitet
  • Överväg försörjningsberedskap
  • Främja alternativ till cement
  • Se över tillståndsprocesserna för brytning
  • Fortsatt dialog och utredning kring logistiklösningar

Rapporten är vår slutredovisning av regeringsuppdraget "Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua