Studieområde:

”Det bara dog över en natt”

I den här intervjustudien delar företagare med sig av sina erfarenheter kring stödens utformning, ansökningsprocessen och handläggningen av stöden.

När det svenska näringslivet drabbades av coronapandemin 2020 fick Tillväxtanalys 2021 i uppdrag av regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag.

För att bidra med fördjupad kunskap inom regeringsuppdraget har myndigheten genomfört en intervjustudie med företag. Även näringslivets branschorganisationers perspektiv ingår som en del i rapporten.

Studien utgår från följande tre frågor:

  • Hur uppfattas de statliga pandemistöden av företagen?
  • Hur upplever företagen processen för ansökan och handläggning?
  • Hur upplever företagen hanteringen av stödet?

Svaren på studiens frågor är att:

  • stöden borde ha branschanpassats i högre grad
  • ansökningsprocessen borde varit tydligare med en större insyn
  • utbetalningarna av stöden borde ha varit snabbare med bättre kontaktvägar in i myndigheter, framför allt till Tillväxtverket.

”Det bara dog över en natt”

Serienummer: PM 2022:13

Diarienummer: 2021/5

"Det bara dog över en natt" Pdf, 760.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev