En hand som håller i en tänd glödlampa

Studieområde:

Grön omställning och kompetensförsörjning

Rapporten är en kunskapsöversikt som ska ge en fördjupad bild av hur grön omställning kan påverka och påverkas av företagens kompetensförsörjning, hur efterfrågan och utbudet av arbetskraft förväntas förändras och vilken roll staten kan ha.

Resultatet i studien visar att antalet nya jobb, som en direkt följd av den gröna omställningen, är relativt få. Inom utsläppsintensiva branscher väntas antalet arbetstillfällen gå ner något, men vägs upp av ökad efterfrågan på arbetskraft i mer miljövänliga branscher.

Idag återfinns en hög andel av gröna jobb i Sverige framförallt kring storstäderna, men också i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland. Det är också i dessa regioner som antalet gröna jobb väntas öka, framförallt i branscher som energi och batteritillverkning.

– Vi ser att efterfrågan på grön kompetens ökar. Kompetensutveckling och vidareutbildning kommer därför att vara viktigt för att klara av att möta efterfrågan på rätt kompetens, säger Lovisa Högberg, analytiker, Tillväxtanalys.

De regionala förutsättningarna lyfts fram som en utmaning. För norra Sverige nämns den geografiska matchningen som ett hinder med tanke på den stora efterfrågan på arbetskraft och det demografiska läget.

I rapporten lyfts ett antal rekommendationer fram, bland annat att staten behöver stötta kompetensutveckling och omställning av arbetskraft i de branscher där det behövs samt stödja internationell rekrytering till bristyrken.

Rapporten är en delrapport i det större ramprojektet Kompetensbrist och STEM-yrken på svensk arbetsmarknad.

Grön omställning och kompetensförsörjning

Serienummer: Rapport 2024:04

Diarienummer: 2024/85

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua