Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital

– Investeringar i svenska portföljbolag

Den nedåtgående trenden har brutits. Under åren 2009–2012 minskade volymen av formella VC-investeringar i svenska bolag, men 2013 bröts den nedåtgående trenden och investeringsvolymen uppgick till 2,0 miljarder kronor.

Den totala investeringsvolymen har ökat gentemot föregående år
Under 2008 nådde VC-investeringarna en toppnivå på 4,8 miljarder kronor i Sverige. Mellan åren 2009–2012 minskade investeringarna kraftigt, men under år 2013 bröts den nedåtgående trenden och investeringarna uppgick till 2,0 miljarder kronor.

Gapet mellan privata och offentliga fonders totala VC-investeringar har minskat.
Vid uppdelning av privata och offentliga fonders investeringar, visar statistiken på en kraftig minskning bland de privata investeringarna under perioden 2008 till 2013. Privata investeringar utgör fortfarande den största delen, men under samma period har offentliga investeringar nästan fyrdubblats och gapet mellan privata och offentliga fonders totala VC-investeringar har minskat.

Större andelar investeras i expansionsfasen
Under den studerade perioden har andelen av totala investeringar som går till expansionsfasen ökat alla år förutom år 2010, medan andelen investerat i uppstartsfasen har minskat alla år utom under år 2012.

Den största förändringen har skett bland offentliga fonder där hela 68 procent av investeringsvolymen år 2013 gick till portföljbolag i expansionsfasen. Motsvarande andel för de privata fonderna var 49 procent.

Life Science och IT
Gemensamt för privata och offentliga fonder är att den största delen av det investerade kapitalet gick till portföljbolag inom Life science och IT branscherna år 2013. Investeringarna i Life Sciences branschen var huvudsakligen återinvesteringar i gamla portföljbolag (återinvesteringar) medan investeringarna i IT branschen till stor del gick till nya portföljbolag (nyinvesteringar).

De flesta portföljbolag är mikroföretag
Data från SVCA och Tillväxtanalys IFDB databas visar att majoriteten (78 %) av portföljbolagen hade mellan noll och nio anställda (var mikroföretag) år 2012. Av de identifierade VC-investeringarna (den andel av de totala investeringarna som vi kan knyta till enskilda portföljbolag) går hälften av allt kapital till dessa mikroföretag. Majoriteten av portföljbolagen är lokaliserade i storstadsregionerna; Stockholm, Västsverige och Sydsverige och till dessa regioner går även majoriteten av alla VC-investeringar.

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag

Serienummer: Statistik 2014:05

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapport Pdf, 1.3 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua