Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital

Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

VC-investeringarna i svenska portföljbolag minskade år 2016

Nytt för i år är att vi även räknar med investeringar i uppföljnings­fasen. Medräknat dessa var VC-investeringarna i svenska portfölj­bolag 2,2 miljarder kronor år 2016, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år.

Minskade investeringar ifrån utländska fonder

Den totala VC-investeringsvolymen är summan av de utländska, svenska, näringspolitiska, och oidentifierade fondernas investeringar i svenska portföljbolag. När vi undersöker de fyra fondgruppernas investeringar över tid kan vi se att det är de utländska fonderna som har investerat mest i svenska bolag under de senaste tre åren. Under 2016 minskade de utländska fondernas investeringsvolym med 246 miljoner kronor (-19 %) gentemot föregående år. Trots detta var de fortfarande den i särklass största investerande fond­gruppen även år 2016.

En större andel av investeringsvolymen är identifierad

De oidentifierade fonderna minskade sin investeringsvolym med 285 mkr (-87 %) gentemot föregående år; den största minskningen i både absoluta tal och relativt sett för någon fondgrupp. Detta är positivt; att oidentifierade fonders investeringsvolym minskar betyder att en större andel av investeringsvolymens ursprung är identifierad i våra data. De svenska fondernas investeringsvolym ökade med 73 mkr (17 %) och de näringspolitiska fondernas investeringsvolym ökade med 33 mkr (6 %).

De utländska fonderna investerade mindre i finansiella tjänster år 2016

Om vi bryter ned årets investeringar per fondgrupp och bransch ser vi att den enskilt största skillnaden gentemot föregående år var att de utländska fonderna investerade mindre i sektorn finansiella tjänster år 2016.

Som vanligt investerades det mest inom IKT och Livsvetenskap

Likt alla föregående år så var det sektorerna IKT och Livsvetenskap som det investerades mest i. Totalt placerades 74 procent av den totala investeringsvolymen i portföljbolag inom dessa två sektorer.

ERRATA 2018-09-24:

I 2016 års arbete med rapporten för år 2015 identifierades i särskild ordning investeringar till tre portföljbolag år 2015. SVCA med underlag ifrån Industrifonden identifierade dessa investeringar såsom hörande till den s.k. uppföljningsfasen (uppföljningsinvesteringar).

I 2017 års arbete med rapporten för år 2016 missades att lägga till dessa investeringar som alltså identifierades i särskild ordning år 2016 och rör investeringar i tre portföljbolag år 2015.

De tre portföljbolagen är oidentifierade (vi saknar organisationsnummer till dem). De tre portföljbolagen mottog under 2015 totalt 726 miljoner kr ifrån 5 stycken fonder, 2 svenska och 3 utländska.

Denna version av rapporten för år 2016 korrigerar detta misstag.

De figurer som justerats är de som innehåller data om den totala investeringsvolymen (inklusive uppföljningsinvesteringar) för det historiska året 2015.

Följande figurer 4; 5; 6; 9; 11; 12 är nu justerade.

All text som talar om historiska investeringsvolymer (inklusive uppföljningsinvesteringar) är nu justerad.

Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital

Serienummer: Statistik 2017:07

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev