WP

Under rubriken working paper presenterar Tillväxtanalys forskningsuppsatser som utgör underlag i våra ramprojekt. Materialet tas fram i samarbete med externa forskare och kvalitetsgranskas enligt gängse sätt i akademin. Författarna står själva för innehållet i publikationen och deras slutsatser och
rekommendationer delas inte nödvändigtvis av Tillväxtanalys.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua