WP

Under rubriken working paper presenterar Tillväxtanalys forskningsuppsatser som utgör underlag i våra ramprojekt. Materialet tas fram i samarbete med externa forskare och kvalitetsgranskas enligt gängse sätt i akademin. Författarna står själva för innehållet i publikationen och deras slutsatser och
rekommendationer delas inte nödvändigtvis av Tillväxtanalys.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev