Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Innovationsförmåga

Leder innovationsstöd till ökad innovation?

I den här studien har vi undersökt effekterna av Vinnovas forsknings- och innovationsprogram under perioden 2010-2012 när det gäller svenska företags patentansökningar.

Världen över initierar staten stödåtgärder till forskningssamverkan mellan olika typer av aktörer för att främja nationell innovationskraft. Studiens huvudsyfte är att undersöka om samverkansinriktade innovationsstöd främjar innovation.

De frågeställningar vi har studerat är:

  • Påverkar Vinnovas innovationsstöd antalet patent de svenska företagen söker?
  • Ger stöd till forskningssamarbeten större effekt än stöd till enskilda företag?
  • Leder samverkan mellan näringsliv och akademi till ett högre antal patent än när företag samverkar sinsemellan?

Genom att tillämpa en matchningsmetod för att hitta jämförbara kontrollföretag i kombination med en difference-in-difference estimator finner vi att:

  • Deltagande företag i Vinnovas program ansöker i högre grad om patent jämfört med kontrollföretagen. Skillnaden är störst under de första åren och minskar sedan gradvis.
  • Offentligt finansierade stöd till forskningssamverkan mellan företag leder inte till fler patentansökningar än när stöden riktas till enskilda företag.
  • Offentligt finansierade stöd till forskningssamverkan mellan näringsliv och akademi leder till fler patentansökningar än när stöden riktas till samverkan mellan enbart företag.
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev