Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Sveriges innovationsförmåga

Effektutvärdering av forskningsbidraget Eurostars

En ny utvärdering från Tillväxtanalys visar att det internationella forskningsbidraget, Eurostars, har positiv effekt på svenska företag. Såväl omsättning som antalet anställda ökade hos de företag som tog del av stödet.

 – Vi ser en stor positiv påverkan på företagens omsättning och antal anställda. En stor andel av de nyanställd är inom teknikutveckling. Det betyder att företagen ökar tillväxttakten och stärker sin förmåga att skapa innovationer, säger Peter Svensson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Rapporten visar att stödet får bäst effekt om det är riktat till små och unga företag inom sektorer där kostnaden är hög att gå från idé till marknadsintroduktion. Därför bör forskningsbidraget i större utsträckning riktas mot just den typen av företag.

Effektutvärdering av forskningsbidraget Eurostars

Serienummer: WP 2022:02

Diarienummer: 2021/50

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.
Ladda ner svensk sammanfattning Pdf, 182 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev