Statistik

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet näringsverksamhet.

Vi publicerar officiell statistik om konkurser, nystartade företag och internationella företag. Det senare innehåller bland annat statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och utländska företag med verksamhet i Sverige. Utöver den officiella statistiken publicerar vi statistik om riskkapitalinvesteringar i Sverige. Statistiken publiceras som rapporter och i vår statistikportal.

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Myndigheten ansvarar bland annat för att statistiken är objektiv, dokumenterad och kvalitetssäkrad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt.

All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen. Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Publiceringsplan för all statistik på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Statistikportal

I statistikportalen kan du enkelt ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intresserad av.

Gå till Statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev