2022-08-15

Konkurser juli 2022

Statistiken för augusti är reviderad 2022-09-21. Revideringen innebär en minskning av totala antalet konkurser med 22 företag. Statistiken om antalet anställda berörda av konkurs berörs inte av revideringen.

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under juli 2022 inleddes konkurser i 384 företag, en minskning med 16 procent jämfört med juli 2021. Antalet berörda anställda var 648 personer jämfört med 774 personer juli 2021, en minskning med 16 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021. Under januari – juli minskade konkurserna med 7 procent och antalet berörda anställda minskade med 16 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under juli uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 69 företag vilket var en ökning med 6 procent. Under perioden januari – juli uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 2 257 personer, en ökning med 10 procent¹. Under januari – juli minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 10 procent mot föregående år.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i juli till 41 företag med 506 anställda vilket innebar att konkurserna ökade med 2 procent. Under januari – juli var antalet konkurser 372 (en 3 procentig minskning) och antalet berörda anställda 506 (en 21 procentig minskning).

I Finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i juli till 92 företag, en minskning med 6 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 72 personer, en 8 procentig minskning. I januari – juli minskade konkurserna i Finans-, fastighets- och företagstjänster med 4 procent och antalet berörda anställda minskade med 15 procent.

Företagskonkurser efter län

Under juli inleddes konkurser i 137 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 18 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 59 företag, en minskning med 20 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 20 procent då 45 företag försattes i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurserna var i Stockholms län 201 personer, i Västra Götalands län 122 personer och i Skåne län 75 personer. Detta innebar minskningar med 16 procent i Stockholms län och med 18 procent i Västra Götaland och en minskning med 19 procent i Skåne län. Under årets 7 första månader minskade antalet konkurser med 6 procent i Stockholms län, med 13 procent i både Västra Götalands län och Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser minskade med 13 procent i Stockholms län, med 16 procent i Västra Götalands län och med 12 procent i Skåne län.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev