2022-09-15

Konkurser augusti 2022

Statistiken för augusti är reviderad 2022-09-16. Revideringen innebär en minskning av totala antalet konkurser med 33 företag. Statistiken om antalet anställda berörda av konkurs berörs inte av revideringen.

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under augusti 2022 inleddes konkurser i 391 företag, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2021. Antalet berörda anställda var 3 872 personer jämfört med 675 personer augusti 2021, en ökning med 474 procent. Under januari – augusti minskade konkurserna med 5 procent medan antalet berörda anställda ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under augusti uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 81 företag vilket var en ökning med 11 procent. Under januari – augusti minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 8 procent mot föregående år¹. Under perioden uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 2 537 personer, en ökning med 22 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i augusti till 50 företag med 42 anställda vilket innebar att konkurserna ökade med 22 procent. Däremot minskade antalet berörda anställda med 73 procent. Under januari – augusti var antalet konkurser 422 (oförändrat jämfört med samma period föregående år) och antalet berörda anställda var 548 (en minskning med 31 procent).

I Finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i augusti till 64 företag, en minskning med 10 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 124 personer, en ökning med 118 procent. I januari – augusti minskade konkurserna i Finans-, fastighets- och företagstjänster med 4 procent och antalet berörda anställda minskade med 7 procent.

Under augusti uppgick antalet konkurser inom utbildning och hälso- och sjukvård till 39 med 2 943 berörda anställda, en ökning med 18 respektive 5 560 procent jämfört med augusti 2021.

Företagskonkurser efter län

Under augusti inleddes konkurser i 147 företag i Stockholms län vilket innebar en ökning med 16 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 52 företag, en minskning med 10 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 20 procent då 48 företag försattes i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurserna var i Stockholms län 1 123 personer, i Västra Götalands län 397 personer och i Skåne län 78 personer. Detta innebar ökningar med 216 procent i Stockholms län, med 451 procent i Västra Götaland och med 18 procent i Skåne län. Under årets åtta första månader minskade antalet konkurser med 4 procent i Stockholms län, med 13 procent i Västra Götalands län och med 14 procent i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser ökade med 16 procent i Stockholms län och 13 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet anställda berörda av konkurser med 10 procent under perioden.

I Norrbottens län inleddes konkurser i 4 företag. Antalet anställda som berördes av konkurs ökade kraftigt från 2 i augusti 2021 till 1 534 i augusti 2022. Under perioden januari – augusti inleddes konkurser i 71 företag, en minskning jämfört med föregående år. Antalet anställda som berördes av konkurs ökade däremot under perioden till 1 754, jämfört med 63 föregående år.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev