Publicerad 25 juni 2024

Nystartade företag första kvartalet 2024

Under första kvartalet 2024 startades 18 606 nya företag, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med första kvartalet 2023.

Antalet nya företag har tenderat att minska mellan andra halvan av 2021 och början av 2023 men därefter har antalet nya företag ökat.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal de senaste tio åren.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nystartade företag per kvartal de senaste fem åren, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Nystartade företag efter bransch

Nyföretagandet ökade inom samtliga branscher under första kvartalet 2024 jämfört med första kvartalet 2023. Den relativa ökningen var störst inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64–68), där nyföretagandet ökade med 91 procent. Andra branscher med större relativa ökningar i nyföretagandet under första kvartalet var reklam och marknadsföring (SNI 73), juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69–70) och hotell- och logiverksamhet (SNI 55).

Sett till antalet startades flest nya företag i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet följt av detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47) och bygg och anläggning (SNI 41–43). I förhållande till branschens storlek, mätt som antal nya företag per 100 befintliga företag, var nyföretagandet störst inom detaljhandel utom med motorfordon. Enligt detta mått var nyföretagandet minst inom jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01–03) och finans-, försäkrings- och fastighetstjänster.

Figur 3 Antal nystartade företag första kvartalet 2024 efter bransch, i jämförelse med första kvartalet 2023.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 1, 2024

Nystartade företag efter län

Under första kvartalet 2024 ökade antalet nya företag i samtliga län. I de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, som tillsammans stod för 61 procent av alla nya företag, ökade antalet nya företag med 35, 35 respektive 27 procent. I Stockholms län ökade antalet nya företag som mest inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. I Västra Götalands län och Skåne län ökade antalet nya företag mest inom detaljhandel utom med motorfordon.

I förhållande till befolkningen var nyföretagandet störst i Stockholms, Jämtlands och Gotlands län, där 3,5; 3,2 respektive 3,2 nya företag startades per 1 000 invånare. I de två andra storstadslänen, Västra Götalands län och Skåne län, startades 2,9 nya företag per 1 000 invånare i båda länen. Enligt detta mått, även kallat etableringsfrekvens, var nyföretagandet minst i Gävleborgs, Kronobergs, Uppsala och Västmanlands län, där etableringsfrekvensen var 2,3 i samtliga fyra län.

Figur 4 Antal nystartade företag första kvartalet 2024 efter län, i jämförelse med första kvartalet 2023.

Nystartade företag - kvartal 1, 2024, per län

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nya företag som startades under första kvartalet 2024 var 51 procent aktiebolag, 47 procent enskilda näringsidkare och 2 procent andra bolagsformer. Det är en högre andel aktiebolag och en lägre andel enskilda näringsidkare än under första kvartalet 2023. Flest aktiebolag startades inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet och flest enskilda näringsidkare startade inom detaljhandel utom med motorfordon.

Figur 5: Andel nystartade företag fjärde kvartalet 2024 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal 1, 2024 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsdatabasen (FDB) vid Statistiska centralbyrån (SCB).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua