Studieområden

Det är en rad skeenden och faktorer som påverkar Sveriges hållbara tillväxt. På lång sikt är det produktiviteten som är helt avgörande.

Utgångspunkten är att Sverige är en liten öppen ekonomi som befinner sig på den vetenskapliga och teknologiska fronten. Forskning visar att tillväxten i sådana ekonomier framför allt drivs av landets innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och immateriellt kapital samt strukturomvandling.

Identifierade områden för politiken att adressera är:

  • Sveriges innovationsförmåga
  • Sveriges strukturomvandling
  • Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning
  • Sveriges internationalisering
  • Näringslivets kapitalförsörjning
  • Näringslivets gröna omställning

Ramprojekt

Pågående ramprojket

Genomförda ramprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev