Studieområde:

Uppföljning av coronastöd till näringslivet

2021 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av pandemistödens sammanlagda effekter på företag. Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys tagit fram 13 delrapporter och analyser.

Slutrapporten ”Företagsstöd under pandemin – lärdomar inför kommande kriser”, PM 2023:01, summerar flera av de resultat som tagits fram i rapporterna. Delrapporterna spänner över en stor mängd frågeställningar och består av analyser; omvärldsanalyser, enkätstudier, intervjuer av företag, litteratursammanställningar, effektutvärderingar av stöd, sammanställningar av stödens utformningar och omfattning, analyser av de villkor som ställdes för att kunna söka stöd och rent deskriptiva genomgångar av stödens effekter

- Det har varit ett omfattande arbete och det är vår förhoppning att alla dessa rapporter kan tjäna som underlag för ett lärande inför kommande kriser. Vad fungerade bra och mindre bra? Vi har varken alla svar eller hela bilden, men förhoppningsvis tillräckligt många pusselbitar för att tjäna som grund för framtida arbeten och beslut, säger Peter Frykblom, chefsekonom, Tillväxtanalys.

Uppföljning av coronastöd till näringslivet

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

Beviljat stöd under pandemin Pdf, 135.5 kB.
Läs regeringsuppdraget från näringsdepartementet Pdf, 184.7 kB.

Status

Avslutad

13 av 13 delstudier har publicerats

Delrapporter i uppdraget

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev