Studieområde:

Analys av Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv

Resultaten av våra anlyser ska användas som underlag för beslut om åtgärder i syfte att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv.

Som ett tillägg i vårt senaste regeleringsbrev har vi fått regeringens uppdrag att analysera handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Vi ska även belysa samhällsekonomiska konsekvenser i stort.

Redovisning sker löpande till Regeringskansliet beroende på utvecklingen i omvärlden.

Svenska koncerner med anställda i Ryssland

Intervju med Peter Frykblom om Ukrainauppdraget

Analys av Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2022/52

Status

Avslutad

1 av 1 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua