Tillväxtanalys

Nya innovationer hindras av regelverket

Hur påverkar lagar och regler nya innovationer? Tillväxtanalys har studerat hur elsparkcyklar och drönare mottagits på marknaden och sett att alltför långsam anpassning av regelverket skapade både hinder för den nya tekniken och ledde till flera oönskade effekter för samhället.

Två personer pekar på ett papper som ligger på ett arbetsbord framför dem

Utmaning att hitta grön kompetens

Den gröna omställningen leder inte till att jobb försvinner. Utmaningen blir istället den ökade efterfrågan på grön kompetens. Det visar en ny kunskapsöversikt från Tillväxtanalys.

Tre personer sitter i ett mörkt rum, med stora fönster bakom sig, med enbart ljuset från en datorskärm.

Företags använd­ande av Big Data Analytics

I en rapport kartlägger Tillväxtanalys svenska företags användning av big data analytics, (BDA). Vilka egenskaper har dessa företag och hur står de sig i en europeisk kontext?

En person åker på en sparkcykel på en cykelbana i stadsmiljö

Reglering av ny teknik – broms­kloss eller krockkudde?

Tisdag 18 juni bjöd Tillväxtanalys in till ett webbinarium för att diskutera hur regleringar påverkar innovationer.

Tillväxtanalys har studerat hur introduktionen av elsparkcyklar och drönare i Sverige påverkades av regleringar. Rapporten presenterades av David Birksjö, analytiker och rapportförfattare.

Ett grönt äpple

Ökat antal konkurser i maj

I maj gick 938 företag i konkurs, en ökning med 14 procent jämfört med maj 2023. Ökningen var dock mindre än tidigare månader i år. Konkurserna i maj berörde 1 978 anställda, en ökning med 59 procent jämfört med maj 2023.

Ett grönt äpple

Konkurs­statistiken utökas

Den 27 juni uppdateras Statistik­portalen med både ett API och mer innehåll. Bland annat finns det möjlig­het att dela upp års­statistik efter storleks­klass och tvåsiffrig SNI. I sam­band med detta kommer SCB upp­höra att publicera konkursstatistik.

Ett grönt äpple

Statistikportalen Länk till annan webbplats.

I statistikportalen kan du ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intres­serad av inom kategorierna, Kon­kurser och offentliga ackord, Ny­start­ade före­tag, Svenska koncerner med dotter­bolag i utlandet och Utlandsägda företag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev