Tillväxtanalys

Konkurserna ökade under 2022

Ny statistik visar att konkurserna ökade med 6 procent under 2022 jämfört med 2021. Konkurserna ökade mest inom handeln men siffrorna är höga även inom byggindustrin, hotell och restaurang och inom utbildning, hälso- och sjukvård.

Läs mer i rapporten, Konkurser och offentliga ackord 2022

Främja kvinnors företagande

Sverige är på många sätt ett jämställt land, men det finns fortfarande stora skillnader i näringslivet. En underrepresentation av kvinnor bland Sveriges företagare riskerar att begränsa landets tillväxtpotential. Vi vill lyfta fram en av våra tidigare rapporter där vi utvärderat ett program som syftade till att främja kvinnors företagande.

Läs mer och ladda ner rapporten
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev