Tillväxtanalys

Antalet nystartade företag minskade 2023

Under 2023 startades 65 050 nya företag. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2022. Nyföretagandet minskade inom de flesta branscher jämfört med föregående år. Den största minskningen skedde inom branschen finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

Hindras nya innovationer av lagar och regler?

Tillväxtanalys har studerat hur elspark­cyklar och drönare mottagits på mark­naden. Alltför långsam anpassning av regelverket skapade hinder för den nya tekniken och oönskade effekter för samhället.

Utmaning att hitta grön kompetens

Den gröna omställningen leder inte till att jobb försvinner. Utmaningen blir istället den ökade efterfrågan på grön kompetens. Det visar en ny kunskapsöversikt från Tillväxtanalys.

Ett grönt äpple

Högt antal som berördes av kon­kurser i juni

2 854 anställda berördes av företags­konkurser i juni. En ökning med 67 procent jämfört med juni 2023, och det högsta antalet berörda anställda i juni månad sedan 2013. Antal företag som gick i kon­kurs i juni var 915 stycken, vilket är 3 procent högre jämfört med juni ifjol.

Ett grönt äpple

Konkurs­statistiken utökas

Statistik­portalen har utökats med mer innehåll om konkursstatistik och större möjlig­heter att dela upp års­statistik efter storleks­klass och finare bransch­klassi­­ficering I sam­band med detta upphör SCB att publicera konkursstatistik.

Ett grönt äpple

Statistikportalen Länk till annan webbplats.

I statistikportalen kan du ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intres­serad av inom kategorierna, Kon­kurser och offentliga ackord, Ny­start­ade före­tag, Svenska koncerner med dotter­bolag i utlandet och Utlandsägda företag.

En person åker på en sparkcykel på en cykelbana i stadsmiljö

Reglering av ny teknik – broms­kloss eller krockkudde?

Tisdag 18 juni bjöd Tillväxtanalys in till ett webbinarium för att diskutera hur regleringar påverkar innovationer. Tillväxtanalys har studerat hur introduktionen av elsparkcyklar och drönare i Sverige påverkades av regleringar. Rapporten presenterades av David Birksjö, analytiker och rapportförfattare.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua