Seminarium 2/2

Vad innebär klimattullar för klimatet och världshandeln?

EU blir först i världen med att införa klimattullar på import av varor i och med att man höjer klimatmålen i 55-procentsprogrammet.  Den 2 februari bjuder Tillväxtanalys in till ett seminarium för att diskutera förslaget utifrån olika aspekter.

Läs mer och anslut dig till webbinariet
Splash ikon för bakgrund på datum
2
februari
Restaurang under pandemin

VC-investeringar i svenska portföljbolag ökade kraftigt under 2021

Den nya rapporten, Riskkapitalstatistik 2021 – Venture Capital, visar att den totala VC-volymen ökade från 6,2 miljarder (2020) till 9,3 miljarder (2021). Ett tydligt positivt trendbrott kan bland annat ses inom miljöteknik (Cleantech) under 2021.

Läs mer och ladda ner rapporten

Webbsändning från den 17 januari

Delar av svenskt näringsliv drabbades hårt av coronapandemins effekter. Flera ekonomiska stöd till svenska företag sattes därför in, men hade alla företag samma möjligheter att ta del av stöden? Det diskuterades på ett seminarium den 17 januari.

Se webbsändningen i efterhand
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev