Tillväxtanalys

Utvärdering av företags­främjande systemet

På uppdrag av regeringen har Tillväxtanalys gjort en inventering av näringspolitiska insatser riktade till företag och över de ansvariga aktörerna. Vi ger också förslag på hur data för insatserna kan sammanställas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ett grönt äpple

Företags politiska påverkan och dess inverkan på tillväxten

Företags politiska påverkan kan ha både positiv och negativ inverkan på tillväxten. Tillväxtanalys har i en rapport kartlagt kunskapsläget och ger förslag på åtgärder som kan minska riskerna med företags lobbying och gynna tillväxten.

Två kvinnor och en man samtalar vid ett bord i kontorsmiljö

Tillväxtmönster hos snabbväxande företag

Att kunna identifiera potentiellt snabbväxande företag är viktigt för utveckling av näringspolitiken. Den här rapporten analyserar sambandet mellan företags tillväxtbanor och snabbväxande företag, baserat på svenska data.

Ett grönt äpple

Konkurser under 2023

8 868 företag gick i konkurs under 2023, en ökning jämfört med 2022 och det högsta antalet sedan 90-talet. Konkurserna berörde 20 712 anställda. Statistiken presenteras i årsrapporten, Konkurser och offentliga ackord 2023.

Ett grönt äpple

Färre nystartade företag

17 704 nya företag startades under fjärde kvartalet 2023. En minskning med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under hela 2023 startades totalt 66 228 nya företag, en minskning med 10 procent jämfört med 2022.

Ett grönt äpple

Statistikportalen Länk till annan webbplats.

I statistikportalen kan du själv enkelt ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intresserad av inom kategorierna, Konkurser och offentliga ackord, Nystartade företag, Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och Utlandsägda företag

Fem personer som står och diskuterar i en utomhusmiljö

Vad kan Sverige lära av årets nobelpris i ekonomi?

Kvinnors företagande var i fokus vid ett tidigare frukostseminarium. Seminariet tog sin utgångspunkt i 2023 års nobelpris i ekonomi, som tilldelades Claudia Goldin för att hon med sin forskning förbättrat förståelsen av kvinnors arbetsmarknadsutfall och skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev