Tillväxtanalys

Ny rapport om internationalisering och jämställdhet

Hur påverkar företags internationalisering jämställdheten? Och hur påverkas lönegapet mellan män och kvinnor i de företag där exporten ökar? Det är några av de frågor som studerats i rapporten. "För Sveriges del har vi kunnat se att könslönegapet ökar inom de företag där exporten ökar", förklarar Josefin Videnord, analytiker och författare till rapporten.

Läs mer om rapporten

Jämställdhet och tillväxt

En ny rapport presenterar en genomgång av Tillväxtanalys studier där jämställdhetsperspektivet har varit i fokus. Rapporten bidrar med kunskap och erfarenheter från genomförda studier och utvärderingar och presenterar uppslag till vidare studier.

Läs mer om rapporten
Webbsändning

Vad kan Sverige lära av årets nobelpris i ekonomi?

Se webbsändning i efterhand från frukostseminariet 7 december om kvinnors företagande. Seminariet tar sin utgångspunkt i årets nobelpris i ekonomi, som tilldelades Claudia Goldin, för att hon med sin forskning förbättrat förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall och skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Se webbsändningen

Ny rapport om Big Data analytics

Rapporten är en litteraturgenomgång av aktuella studier inom stordataanalys (big data analytics) som definierar begrepp och hur Big Data påverkar företagens produktivitet.

Läs mer om rapporten
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev