Tillväxtanalys

Ny kunskapsöversikt om arbetskrafts- och kompetensbrist

I kunskapsöversikten ges en beskrivning av varför kompetens- och arbetskraftsbrist uppstår. I rapporten diskuteras också olika åtgärder som finns för att motverka bristsituationer.

Läs mer om kunskapsöversikten
Publikation

Transportbidraget behöver ses över

Transportbidraget har inte haft någon effekt för en stor del av de företag som fått bidraget. Det visar en ny utvärdering från Tillväxtanalys. Bidraget behöver ses över för att anpassas mot de företag som har en besvärlig lokalisering i förhållande till sin marknad och där bidraget kan göra skillnad.

Läs mer om rapporten
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev