Tillväxtanalys

Hur kan svensk AI-politik för näringslivet utvecklas?

Utvecklingen inom AI-området går snabbt framåt. Idag används AI inom en rad olika områden i näringslivet och på den politiska agendan ligger frågan högt. Tillväxtanalys har i ett antal rapporter studerat AI. Vilka möjligheter och hinder finns för företag att använda tekniken? Hur kan svensk AI-politik för näringslivet utvecklas? Och vad karaktäriserar företag som använder sig av tekniken? Det är några av frågorna vi tittat närmare på.

Ta del av Tillväxtanalys rapporter om AI

Webbinarium: Vad kan staten göra för att underlätta regioners omställningsförmåga?

Den 19 juni klockan 15.00 – 16.15 bjuder Tillväxtanalys in till ett webbinarium för att diskutera regional omställning. I samband med webbinariet släpper Tillväxtanalys också en rapport om processer och policysystem vid regionalt omställningsarbete.

Läs mer om webbinariet
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev