Tillväxtanalys

En utmaning att hitta grön kompetens

Den gröna omställningen leder inte till att jobb försvinner. Utmaningen blir istället den ökade efterfrågan på grön kompetens. Något som märks i norra Sverige redan idag. Det visar en ny kunskapsöversikt från Tillväxtanalys.

Ett grönt äpple

Effekter av FoU-stöd

Förflyttning av kunskap är huvud­argument för offentliga satsningar på FoU. I rapporten, Indirect effects of R&D subsidies: labour mobility as a channel for knowledge spillovers studeras effekterna av Eurostars, ett FoU-stöd till svenska företag.

Två kvinnor och en man samtalar vid ett bord i kontorsmiljö

Samverkan för konkurrens­kraftig klimatomställning

Rapporten analyserar det frivilliga klimatinitiativet Science Based Targets, SBTI – företag som banar väg för att nå Parisavtalet och vilken betydelse politiken har för att företagen ska kunna gå i mål med sina ambitioner.

Ett grönt äpple

Ökat antal konkurser i april

1 034 företag gick i konkurs i april, en ökning med 77 procent jämfört med april 2023. Det är det högsta antalet kon­kurser i april månad sedan 1994. Konkurserna berörde 2 002 anställda.

Ett grönt äpple

Färre nystartade företag

17 704 nya företag startades under fjärde kvartalet 2023, en minskning med 10 procent jämfört med samma tid 2022. Under hela 2023 start­ades totalt 66 228 nya företag, en minsk­ning med 10 procent jämfört med 2022.

Ett grönt äpple

Statistikportalen Länk till annan webbplats.

I statistikportalen kan du själv ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intresserad av inom kategorierna, Kon­kurser och offentliga ackord, Ny­start­ade företag, Svenska koncerner med dotter­bolag i utlandet och Utlandsägda företag.

Fem personer som står och diskuterar i en utomhusmiljö

Hur lyckas vi med en konkurrens­­kraftig klimatomställning?

Den 8 maj sände Tillväxtanalys ett webbinarium där vi diskuterade hur näringsliv och stat kan växeldra för en konkurrens­kraftig klimat­omställning. Samtidigt presenterades rapporten, Samverkan för en konkurrenskraftig klimatomställning av Eva Alfredsson, analytiker och rapportförfattare. Därefter följde ett panelsamtal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev