Konkurser

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. Konkursstatistiken visar hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser, dels månadsvis och dels i en årsrapport.

I den månadsvisa statistiken redovisas statistiken efter region och bransch. Årsrapporten belyser fler perspektiv, som storleksklass och företagsform. Om inget annat anges täcker statistiken endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Logotyp för Sveriges officiella statistik
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev