Konkurser

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

Vi redovisar statistiken månadsvis. Uppgifterna omfattar tingsrättsbeslut om inledande av konkurs i företag, föreningar och stiftelser. Till skillnad från SCB:s statistik exkluderar vi personliga konkurser i vår redovisning.

Logotyp för Sveriges officiella statistik
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev