Seminarier och evenemang

Här presenterar vi kommande evenemang. Du kan även ta del av inspelningar och annan tillgänglig dokumentation från tidigare seminarier.

Genomförda seminarier

Seminarium 8/5

Hur lyckas vi med en konkurrens­­kraftig klimatomställning?

Den 8 maj sände Tillväxtanalys ett webbinarium för att diskutera hur näringsliv och stat kan växeldra för en konkurrenskraftig klimatomställning. Hur kan det frivilliga nätverket Science Based Targets Initiativ (SBTI) bidra till en effektiv klimatomställning i linje med Parisavtalet och de svenska klimatmålen? Vad är statens respektive företagens roll och ansvar? var några av frågorna som diskuterades.

Läs mer här
8
maj
Herobild
Seminarium 7/12

Vad kan Sverige lära av årets nobelpris i ekonomi?

Den 7 december höll Tillväxtanalys ett frukostseminarium om kvinnors företagande. Seminariet tog sin utgångspunkt i årets nobelpris i ekonomi, som tilldelades Claudia Goldin, för att hon med sin forskning förbättrat förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall och skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Läs mer här
7
december
Herobild
Seminarium 6/12

Seminarieserie: Ekonomiska kriser – i tid och rum

Under hösten 2023 arrangerade Tillväxtanalys fem webbsända seminarier under rubriken Ekonomiska kriser - i tid och rum. I serien lyftes och diskuterades hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället. Ta del av de textade webbsändningarna i efterhand.

Läs mer här
6
december
Någon betalar med betalkort
Seminarium 15/9

Bör Sverige anamma Tysklands näringspolitiska strategi för att stärka konkurrenskraften i elintensiv industri?

Hur konkurrenskraften i elintensiv industri ska kunna bevaras är en nyckelfråga för vårt näringsliv och för hela samhällsekonomin. Tillväxtanalys har undersökt frågan i en ny studie, där vi granskat förutsättningarna för elintensiv industri i Sverige och Tyskland.

Läs mer här
15
september
Herobild
Seminarium 19/6

Vad kan staten göra för att underlätta regioners omställningsförmåga?

När stora varsel och uppsägningar drabbar en kommun eller region leder det många gånger till oro för framtiden. Det krävs snabba åtgärder för att lindra negativa konsekvenser, ställa om och hitta nya lösningar.

Läs mer här
19
juni
Herobild
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev