Personal Tillväxtanalys

Jobba hos oss

Vårt mål är att genom kunskap och analys främja näringslivets hållbara tillväxt. Tillväxtanalys har 45 professionella och engagerade medarbetare på två kontor, i Östersund (huvudkontor) och i Stockholm.

Vad vi gör

Vi studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Uppdraget är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som du hittar här på vår webbplats. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För våra större kunskapsprojekt, där vi belyser en fråga ur flera perspektiv, bjuder vi även in till seminarier.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och vår verksamhet

Våra studieområden

Vi har två analysavdelningar där vi arbetar med utvärderingar och analyser: Avdelningen för Företagsutveckling och regional ekonomi samt Konkurrenskraft och omställning. Vi har även en avdelning för verksamhetsstöd där vi arbetar med IT, kommunikation, HR och administrativt stöd.

Hos oss finns många kompetenser: national- och företagsekonomer, statsvetare, ingenjörer, personalvetare, kommunikatörer, administratörer och IT-specialister. Många har forskarutbildning och doktorsexamen eftersom vi lägger stor vikt vid ett vetenskapligt arbetssätt i våra studier.

Arbetets förutsättningar

Som analytiker har du tillgång till unika databaser och en relation med nyckelpersoner på de myndigheter som har viktig information. Vi har en regelbunden dialog med Regeringskansliet och andra uppdragsgivare.

I många av våra uppdrag har du möjligheter att själv forma ditt arbete. Dina kollegor och chefer fungerar som bollplank och delar med sig av sina kunskaper och nätverk. Det finns stora möjligheter att styra över din arbetstid och var du jobbar genom hybridarbete.

Unika databaser

Tillväxtanalys sitter på omfattande longitudinella mikrodatabaser över samtliga individer och företag i Sverige. Databaserna innehåller olika uppgifter så exempelvis familjeförhållanden, boendeort, inkomst och utbildningsdata. Vid har även tillgång till bokslutsuppgifter samt en rad uppgifter från SCB:s övriga företagsundersökningar, exempelvis utrikeshandel data, FoU-uppgifter och IT-användning.

Vi är också ansvariga för att samla in och utveckla en databas över näringspolitiska insatser och stöd riktade till enskilda företag. Till den samlar vi in uppgifter från en rad olika andra myndigheter som delar ut stöd, exempelvis Tillväxtverket, Vinnova och Norrlandsfonden.

Våra databaser är ett nödvändigt redskap när vi arbetar med våra analyser och utvärderingar, till exempel i vårt uppdrag att utvärdera de näringspolitiska effekterna av de utbetalda Coronastöden. Vi kan med hjälp av våra databaser och ekonometriska analyser jämföra det ekonomiska utfallet mellan de företag som erhållit stöd med en kontrollgrupp av andra företag.

Kontakt

Välkommen att kontakta vår HR-funktion om du har några frågor.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev