Vår verksamhet

Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att ta fram kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som du hittar här på vår webbplats. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För våra större kunskapsprojekt, där vi belyser en fråga ur flera perspektiv, bjuder vi även in till seminarier.

Analys- och utvärderingsplan

Årsredovisning 2022

2022 var ett uppdragstungt år och flera av uppdragen kopplade an till stora omvärldsförändringar och händelser. Bredden och djupet i den samlade återrapporteringen är ett gott stöd till regeringen för att bedöma politikens effekter och för beredskap för framtiden.

Ta del av den senaste årsredovisningen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev