Vår verksamhet

Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att ta fram kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som du hittar här på vår webbplats. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För våra större kunskapsprojekt, där vi belyser en fråga ur flera perspektiv, bjuder vi även in till seminarier.

Analys- och utvärderingsplan

Årsredovisning 2023

Tillväxtanalys har under de senaste åren levererat ett flertal effektutvärderingar som gett besked om politiken fungerar eller inte. Fler planeras kommande år, men det finns hinder. Tillväxtanalys har förvisso kompetens men inte rådighet över förutsättningarna för att kunna göra effektutvärderingar. Helt avgörande är att genomförandemyndigheterna implementerar åtgärder med en tydlig effektlogik, relevanta datainsamlingar och möjligheter att skapa jämförbara kontrollgrupper.

Ta del av Tillväxtanalys senaste årsredovisning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev