Sveriges internationalisering

Illustration av internationalisering

Internationalisering bidrar till ett ökat utbud av varor och tjänster och bidrar till ett ökat välstånd i samhället. Företag som internationaliseras får ofta en ökad produktivitet. Inom det här studieområdet studerar vi bland annat de multinationella företagens roll för svenskt näringsliv och utvärderar exportstrategin.

Vi analyserar också importens betydelse för ökad produktivitet. Import är dessutom en naturlig del i globala värdekedjor. Den är en förutsättning för export och bidrar till ökad konkurrens och produktivitet, ett rikare utbud, lägre priser och en ökad internationell integration.

Inom det här studieområdet hittar du studier och kunskapsprojekt med koppling till:

  • Globala värdekedjor
  • Multinationella företag
  • Export
  • Import
  • Utländska företagtest

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev