Bild på en svensk skog.

Studieområde: Grön omställning

Näringslivets klimatomställning – underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen

Tillväxtanalys presenterar 47 förslag och rekommendationer för att undanröja hinder för näringslivets klimatomställning. Rapporten ska fungera som underlag för utformningen av den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

– Globala utmaningar måste mötas med internationell samverkan. Våra förslag och rekommendationer ligger därför i linje med EU:s höjda ambitioner och arbete. Omställning innebär också åtgärder på flera områden som markanvändning, arbetsmaskiner och finansiering, säger Sverker Härd, generaldirektör på Tillväxtanalys.

Rapporten är resultatet av flera myndigheters analysarbete liksom inspel från både akademi och näringsliv. Hinderanalyserna, förslagen och rekommendationerna är utformade av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen. Tillväxtanalys har även lagt förslag och rekommendationer i rapporten.

– Presenterade förslag och rekommendationer är tänkta att komplettera befintlig styrning, redan lagda förslag och pågående initiativ, säger Sverker Härd.

Underlagsrapporter och länkar

På den här sidan har vi samlat material som hör till regeringsuppdraget. Till höger kan du ladda ner huvudrapporten "Näringslivets klimatomställning", underlagsrapporter, förslag och beskrivningar samt diarieförda handlingar.

Nedan kan du ta del av de underlagsrapporter som är publicerade hos respektive myndighet. De kan ha blivit reviderade efter att Tillväxtanalys använt dem som underlag.

Arbetsmaskiners klimatomställning:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7051-9/ Länk till annan webbplats.

Klimatomställning av fossil plast:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7057-1/ Länk till annan webbplats.

Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning – hinder och förslag på åtgärder:
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/397dc23b3d314c70b299775422b3a313/rapport-kapitalforsorjning-till-naringslivets-klimatomstallning-pdf-14-mb.pdf Länk till annan webbplats.

Industrins klimatomställning:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7045-8/ Länk till annan webbplats.

Underlag från NV, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Förslag för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7046-5/ Länk till annan webbplats.

Jordbrukssektorns klimatomställning:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7060-1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua