Rapport

Från och med 2018 redovisar en rapport Tillväxtanalys resultat, slutsatser och rekommendationer från en genomlysning av en frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling och/eller genomförande – ett ramprojekt.

Här finns rapporter som utgör slutrapport i ett ramprojekt:

Här finns våra tidigare rapporter:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev