Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2015: Venture Capital

– Investeringar i svenska portföljbolag

Ett av Tillväxtanalys uppdrag är att framställa och tillgängliggöra statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Denna rapport redovisar statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2015. Syftet är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Minskande antal aktiva svenska förvaltare

Över hela mätperioden (2007–2015) har det aldrig varit så få aktiva¹ svenska förvaltare (”riskkapitalbolag”) som under år 2015. År 2007 hade 63 olika svenska (icke-näringspolitiska) förvaltare en eller flera fonder som investerade i svenska portföljbolag, år 2015 var samma siffra 12 – en minskning om 81 % över nio år.

Investeringsvolymen minskade år 2015…

Under 2008 nådde VC-investeringarna en toppnivå på 4,75 miljarder kronor i Sverige. Mellan åren 2009 ­– 2012 minskade investeringarna kraftigt, men under år 2013 bröts den nedåtgående trenden och investeringarna uppgick då till 2,02 miljarder kronor. År 2014 ökade den totala investeringsvolymen till 2,57 miljarder kr. År 2015 minska­de återigen den totala investeringsvolymen med 0,31 mdr (-12 %) till 2,26 miljarder kr.

… minskningen berodde på minskade investeringar ifrån de utländska och näringspolitiska fonderna

År 2015 minskade de utländska fonderna sina investeringar i sven­ska portföljbolag (PB) med 0,36 mdr (-24 %) till 1,13 mdr kr. De näringspolitiska fonderna minskade sina investeringar med 0,25 mdr (-37 %) till 0,44 mdr kr. De svenska fonderna ökade sina investe­ringar med 0,31 mdr (+78 %) till 0,40 mdr.

De utländska fonderna investerade mindre i IT‑bran­­schen år 2015

Om vi bryter ned årets investeringar per fondgrupp och bransch ser vi att den enskilt största skillnaden gentemot föregående år var att de utländska fonderna investerade mindre i IT-branschen 2015.

IT- och Life Science-branscherna dominerar

Likt alla föregående år var det IT‑ och Life Science‑branscherna som det investerades mest i. De utländska fonderna förlade 74 % av sina totala VC-investeringar till portföljbolag inom dessa två branscher. Motsvarande siffra för de svenska respektive näringspolitiska fonderna var 48 % respektive 76 %.

¹ Vi kallar här en förvaltare ”aktiv” om den under året investerat i ett eller flera svenska portföljbolag.

Riskkapitalstatistik 2015: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag

Serienummer: Statistik 2016:06

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua