2022-10-14

Konkurser september 2022

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under september 2022 inleddes konkurser i 533 företag, en ökning med 12 procent jämfört med september 2021. Antalet berörda anställda var 1 070 personer jämfört med 872 personer i september 2021, en ökning med 23 procent. Under januari – september minskade konkurserna med 4 procent medan antalet berörda anställda ökade med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Om inget annat sägs avser alla jämförelser i fortsättningen september 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Företagskonkurser efter bransch

I september gick flest företag i konkurs inom branscherna byggindustri, detaljhandel utom med motorfordon och finans-, fastighets- och företagstjänster [1]. I byggindustrin gick 99 företag i konkurs, vilket är en ökning med 13 procent. Under januari – september minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 6 procent. Under perioden uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 2 746 personer, en ökning med 5 procent.

Inom detaljhandeln, utom med motorfordon, uppgick antalet konkurser i september till 68 företag med 141 anställda vilket innebär att konkurserna ökade med 51 procent. Under januari – september var antalet konkurser 490, en ökning med 4 procent och antalet berörda anställda var 689, en minskning med 16 procent.

I branschen finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i september till 103 företag, en ökning med 27 procent. Antalet anställda berörda av konkurser uppgick till 130 personer, en minskning med 24 procent. Under perioden januari – september minskade konkurserna i Finans-, fastighets- och företagstjänster med 2 procent och antalet berörda anställda minskade med 10 procent.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Företagskonkurser efter län

Under september inleddes konkurser i 154 företag i Stockholms län, vilket innebär en minskning med 4 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 90 företag, en ökning med 45 procent. I Skåne län ökade också konkurserna med 45 procent då 87 företag försattes i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurser var 254 personer i Stockholms län, 231 personer i Västra Götalands län och 160 personer i Skåne län. Detta innebar en minskning med 45 procent i Stockholms län och en ökning med 279 respektive 256 procent i Västra Götalands och Skåne län. Under årets nio första månader minskade antalet konkurser med 4 procent i Stockholms län och med 8 procent i Västra Götalands län och Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser ökade med 7 procent i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län och 1 procent i Skåne län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev