Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i oktober 2023

I oktober 2023 gick 860 företag i konkurs, en ökning med 18 procent jämfört med oktober 2022. Konkurserna har tenderat att öka sedan andra halvan av 2022 och har varit särskilt höga under perioden maj till oktober 2023, då antalet konkurser per månad varit högre än respektive månad tidigare under 00- och 10-talet. Konkurserna i oktober 2023 berörde 2 456 anställda, en ökning från 1 924 berörda anställda i oktober 2022.

Under perioden januari till oktober 2023 har totalt 6 961 företag med 16 126 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick totalt 5 246 företag med 13 266 anställda i konkurs.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar procentuell förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan oktober 2022 och oktober 2023

Företagskonkurser efter bransch

Antalet konkurser i oktober 2023 ökade inom majoriteten av alla branschgrupper. Mest ökade konkurserna i byggindustrin (SNI 41–43) där 166 företag gick i konkurs, 37 fler än i oktober 2022. Större ökningar skedde även inom information och kommunikation, (SNI 58–63) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI, 64-82). Antalet konkurser minskade mest inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 46), där 46 företag gick i konkurs jämfört med 59 i oktober året innan, och inom Jord-, skogsbruk och fiske, (SNI 01–03) där 5 företag gick i konkurs jämfört med 10 i oktober 2022.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom byggindustrin (166) följt av finans-, fastighets- och företagstjänster (152). Sett till samtliga befintliga företag var dessa de 4:e respektive 3:e största branscherna 2022 (de två största var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, oktober 2022 jämfört med oktober 2023

Företagskonkurser efter län

I oktober 2023 ökade konkurserna i 12 av Sveriges 21 län och minskade eller var oförändrade i 9, jämfört med oktober 2022. Bland storstadslänen ökade konkurserna i samtliga, Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. I Stockholms län gick 273 företag i konkurs i oktober 2023, jämfört med 211 i oktober 2022, och i Skåne län gick 124 företag i konkurs, jämfört med 117 året innan. I Västra Götalands län var antalet konkurser 138 stycken, jämfört med 102 oktober 2022. Bland övriga län ökade konkurserna mest i Södermanlands län och minskade mest i Västernorrlands län.

Antalet anställda som berördes av konkurs i oktober 2023 ökade i Stockholms län och Västra Götalands län men minskade i Skåne län. I Stockholms län berördes 845 anställda av konkurs, jämfört med 707 i oktober 2022, och i Västra Götalands län berördes 503 anställda av konkurs, jämfört med 206 i oktober 2022. I Skåne län berördes 294 anställda av konkurs, en minskning från 328 i oktober 2022.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, oktober 2022 jämfört med oktober 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua