Publicerad 06 oktober 2023

Nystartade företag andra kvartalet 2023

Under andra kvartalet 2023 startades 16 934 nya företag, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Antalet nya företag per kvartal har tenderat att minska sedan andra halvan av 2021, en tendens som alltså fortsätter.

Sammantaget startades 31 165 nya företag under första halvåret 2023, en minskning med 13 procent jämfört med första halvåret 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal de senaste tio åren.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag, procentuell förändring kvartal 2 2023 jämfört med tidigare kvartal från och med kvartal 2, 2018.

Nystartade företag efter bransch

Antalet nystartade företag minskade inom de flesta branscher under andra kvartalet 2023. Den relativa minskningen, jämfört med andra kvartalet 2022, var störst inom bygg och anläggning (SNI 41–43) och tillverkning och dylikt (SNI 05—39), där minskningen var 17 respektive 16 procent. Nyföretagandet ökade inom sex branscher, med de största ökningarna inom de två handelsbranscherna detaljhandel utom med motorfordon (SNI 45) och handel med samt reparation av motorfordon, 24 respektive 20 procent.

I absoluta tal var nyföretagandet störst i branscherna detaljhandel utom med motorfordon, bygg och anläggning och juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69—79). Även förnyelsetalet – antalet nya företag per 100 befintliga – var högst i branschen detaljhandel utom med motorfordon. Lägst förnyelsetal under andra kvartalet var det inom jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01—03) och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64—68).

Under det första halvåret 2023 minskade nyföretagandet inom samtliga branscher utom reklam och marknadsföring (SNI 73), där det ökade med 13 procent, och detaljhandel utom med motorfordon, där det ökade med 6 procent. Nyföretagandet minskade som mest under första halvåret inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet, med 36 procent.

Figur 3 Antal nystartade företag andra kvartalet 2023 efter bransch, i jämförelse med första kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 2, 2023

Nystartade företag efter län

Under andra kvartalet 2023 minskade nyföretagandet i 18 av Sveriges 21 län, inklusive i de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Storstadslänen stod tillsammans för ungefär 60 procent av alla nya företag. I Stockholms och Västra Götalands län minskade antalet nya företag med 3 procent och i Skåne län minskade det med 4 procent. I Stockholms län startades flest företag inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. I Västra Götalands län startades flest företag i detaljhandeln (detaljhandel utom med motorfordon) och i Skåne län startades flest företag i byggindustrin (bygg och anläggning) och juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. Sammantaget under det första halvåret 2023 minskade nyföretagandet inom samtliga län.

I förhållande till befolkningen var nyföretagandet störst i Stockholms och Gotlands län, där 3,3 respektive 3,1 nya företag startades per 1 000 invånare. I Västra Götalands län startades 2,5 företag per 1 000 invånare och i Skåne län 2,8. Enligt detta mått var nyföretagandet minst i Jönköpings och Blekinge län (1,9 nya företag per 1 000 invånare).

Figur 4 Antal nystartade företag andra kvartalet 2023 efter län, i jämförelse med andra kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 2 2023, presenterade länsvis

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nya företag som startades under första kvartalet 2023 var 50 procent aktiebolag, 48 procent enskilda näringsidkare och 2 procent en annan bolagsform. Flest aktiebolag startades i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet och flest enskilda näringsidkare startades i detaljhandeln (detaljhandel utom med motorfordon). Antalet nya aktiebolag andra kvartalet 2023 minskade med 8 procent jämfört med andra kvartalet 2022 medan antalet nya enskilda näringsidkare ökade med 1 procent. Totalt under första halvåret 2023 minskade nyföretagandet bland samtliga bolagsformer.

Figur 5: Andel nystartade företag andra kvartalet 2023 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal 2, 2023 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua