Studieområde: Strukturomvandling

Uppdrag att analysera och kartlägga förutsättningarna för en alternativ cementförsörjning

Uppdraget genomförs i samverkan med Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket.

Uppdraget, som vi ska slutrapportera den 31 maj 2022, består av följande delar:

  • Vi ska kartlägga och analysera den årliga efterfrågan av cement i Sverige de närmsta åren uppdelat på olika kvaliteter och sektorer.
  • Vi ska kartlägga och analysera förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement i Sverige samt i andra exporterande länder.
  • Vi ska kartlägga och analysera de logistiska förutsättningarna för import av kalksten, klinker och cement till Sverige.
  • Vi ska ta fram förslag på åtgärder för att möjliggöra och underlätta import av dessa produkter till Sverige.
  • Vi ska genomföra en analys av miljö- och klimateffekter förknippade med alternativ försörjning av cement.

Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett kvalificerat och oberoende beslutsunderlag för att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. För att kvalitetssäkra arbetet kommer vi att låta oberoende experter granska våra underlag. Vi kopplar även en referensgrupp till uppdragets genomförande. Uppdraget kompletterar tidigare genomförda analys- och konsekvensbedömningar.

Publicerad:

Uppdrag att analysera och kartlägga förutsättningarna för en alternativ cementförsörjning

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/157

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1.6 MB.
Läs regeringsuppdraget från näringsdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev