Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2014

Antalet nystartade företag 2014 uppgick till 71 668 jämfört med 69 242 företag år 2013, en ökning med 3,5 procent.

Fördelat efter bransch startade 15 procent av de nya företagen inom branschgruppen handel och service motorfordon, och 10 procent inom bygg och anläggning respektive juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med 2013 ökade antalet nystartade företag med 18 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och med 16  procent i jordbruk, skogsbruk och fiske.

I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, där 12,7 företag per 100 befintliga företag startades. Även i branschgruppen utbildning uppgick förnyelsetalet till 12,7 företag per 100 befintliga företag.

Knappt 27 000, eller 38 procent av de nya företagen 2014 startades som aktiebolag. Jämfört med 2013 ökade antalet aktiebolag med 11 procent.

Fördelat efter branschgrupp och juridisk form startades 73 procent av företagen inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet som aktiebolag.

Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 34 procent vilket var en oförändrad andel jämfört med 2013. Sett till enskilda bransch­grupper återfanns de högsta andelarna företag startade av kvinnor inom andra serviceföretag och personliga tjänster samt inom vård och omsorg, med andelar på 73 respektive 57 procent.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 37 procent i Dalarnas- respektive Gotlands län, vilket var de högsta andelarna i landet.

Fördelat efter åldersgrupper var andelen företag startade av kvinnor högst i åldersgruppen 21 till 25 år med 39 procent. I åldersgruppen över 60 år startades 23 procent av företagen av kvinnor.

Av de nystartade företagen 2014 fanns 32 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. Jämfört med 2013 ökade antalet nystartade företag med 6 procent i Stockholms län medan antalet nya företag var så gott som oförändrat i Västra Götalands län och i Skåne län. Antalet nystartade företag ökade med 12 procent i Västmanlands län, med 11 procent i Norrbottens län och med 10 procent i Dalarnas län.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 16,1 företag per 1 000 invånare i åldern 16 till 64 år följt av Gotland med 12,7 företag per 1 000 invånare. Den lägsta etableringsfrekvensen på 8,8 återfanns i Västerbottens län.

Etableringsfrekvensen för landet som helhet uppgick till 11,9 nya företag per 1 000 invånare.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nystartade företag i Sverige 2014

Serienummer: Statistik 2016:01

Diarienummer: 2016/050

Ladda ner rapporten Pdf, 732.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev