Fyra personer i ett mötesrum där en kvinna skriver på en whiteboard

Studieområde:

Utvärdering av investeraravdraget

Rapporten ”Evaluation of the tax incentive for private investors in Sweden” utvärderar det skatteavdrag för investerare som infördes i Sverige 2014. Syftet med skatteavdraget var att öka antalet och volymen riskkapitalinvesteringar.

Avdraget innebär att personer som förvärvar andelar i ett företag i samband med företagets bildande, eller vid en nyemission, får göra avdrag för hälften av investeringen. Genom att avdraget sänker investeringskostnaden och ökar den förväntade avkastningen, förväntas fler samhällsekonomiskt lönsamma investeringar att få finansiering.

Men Tillväxtanalys utvärdering visar att avdraget inte gett de resultat som förväntats. Skatteavdraget tycks styra kapital till företag med sämre tillväxt. Vidare visar analysen att merparten investerare som har fått skattelättnaden varken tycks vara affärsänglar eller drivna entreprenörer. Avdraget används ofta som en skatterabatt på det minsta aktiekapital som krävs för att starta ett aktiebolag.

– Eftersom investeraravdraget är regressivt och dessutom kan locka hushåll att ta onödiga risker, är det av stor vikt att det levererar ett mervärde. Våra resultat visar att investeraravdraget inte är samhällsekonomiskt motiverat, säger Ulrika Stavlöt, analytiker, Tillväxtanalys.

Utvärdering av investeraravdraget

Serienummer: WP 2023:01

Diarienummer: 2021/73

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.
Ladda ner svensk sammanfattning Pdf, 208.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev