Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Hur klarade företag med höga hållbarhetsvärderingar
börsnedgången under
coronapandemins utbrott?

I den här studien har vi testat resultaten från en tidigare studie, som pekade på att så kallade ESG-presterare (Environmental, Social, Governance) står emot börsnedgångar bättre än andra företag.

Finanssektorn använder sig av så kallade ESG-värderingar för att värdera företagens risker utifrån kriterier som rör miljö (Environmental), socialt ansvar (Social) och styrning (Governance).

Vår tidigare studie "The impact of ESG on Stocks' Downside Risk and Risk Adjusted Return" visade att företag vars ESG-värderingar höjts fick lägre investeringsrisk, mätt som ”Value at Risk” (VaR) samtidigt som aktieavkastningen inte påverkades negativt (WP 2019:02).

När pandemin resulterade i kraftiga nedgångar på världens börser 2020 fick vi möjlighet att testa resultaten från den tidigare studien, som pekade på att ESG-presterare står emot börsnedgångar bättre än andra företag. I denna uppföljande studie analyserar vi aktiekursen för över 5 000 företag i tio länder, av vilka sju tillhör världens största ekonomier, under perioden januari 2018 till oktober 2020.

Resultatet av den ekonometriska analysen visar att företag med högre ESG-värdering har lägre negativa risker mätt som VaR (Value at Risk). Resultatet visar samtidigt att högre ESG-värderingar är associerade med lägre potentiell uppsida. Resultaten bekräftar således hypotesen om sambandet mellan risk och potentiell avkastning. Indikatorn för miljömässig hållbarhet E (Environment) visar sig vara både positiv, det vill säga att den sänker den negativa risken (VaR), och starkt signifikant. Indikatorn för hållbart ledarskap G (governance) visar sig också vara positiv och signifikant medan indikatorn för social hållbarhet S (social) inte är signifikant.

Samtidigt som ESG-värderingar varken är ett träffsäkert mått på hur hållbart ett företag är eller på företagets hållbarhetsrelaterade risker, verkar höga ESG-värderingar vara en positiv signal för investerare. Företag med höga ESG-värderingar visar sig också klara börsfall bättre än andra företag.

I ett läge då hållbarhetsutmaningarna förutsätter att kapital omallokeras till mer hållbara investeringar, indikerar resultaten att en omallokering baserad på ESG-värdering medför lägre risker men också lägre potentiell avkastning. För att uppnå ett mer träffsäkert mått på hur hållbart ett företag är krävs en utveckling av ESG-värderingsmetodiken.

Hur klarade företag med höga hållbarhetsvärderingar börsnedgången under coronapandemins utbrott?

Serienummer: WP 2021:02

Diarienummer: 2020/215

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev